Vi tror på
regionens företag!

Regionalt ResursCenter har som mål att öka antalet ansökningar till EU:s Horizonprogram från företag och organisationer i mellersta Norrland. Vi tror på att regionens företag både har idéer, drivkraft och vilja att växa och utvecklas.

Med Horizonprojekt ökar möjligheterna för utveckling och vi vill bidra till att det blir verklighet för dig och ditt företag. Om du inte vet vad ett Horizonprojekt är, läs mer här. Om du tror att Horizon är något för dig, så är du välkommen att ta del av våra tjänster.

Kontakta oss

Vi erbjuder

Coachning

Du vill vara del i ett Horizonprojekt, du vill få hjälp med finansiering och du har en idé som matchar Horizons inriktning. Så vad gör du? Regionalt ResursCenter erbjuder coachning och stöd kring hur du tar dig vidare.

Efter ett första samtal har vi en förståelse för vad du behöver i nästa steg – det kan vara att få träffa en expert, matchas med rätt samarbetspartner eller kanske se över kalkylen för samhällsnyttan i din idé. Antingen lotsar vi dig vidare direkt eller så erbjuder vi mer rådgivning med någon av våra experter. Coachning börjar oftast med ett telefonsamtal. Välkommen att höra av dig!

Kontakta mig

Nätverk

På Regionalt ResursCenter träffar vi ständigt människor inom våra kompetensområden och vi har byggt upp ett stort nätverk, som du kan dra nytta av när du blir del i ett Horizonprojekt. En central del i Horizon-upplägget i Europa handlar om att knyta kontakter och jobba tillsammans – över både regions- och landsgränser.

Våra regionala nätverk består av samarbetspartners och referensgrupper. Till dessa kommer nationella nätverk i form av till exempel Vinnova och flera svenska universitet. Dessutom har vi en internationell expertgrupp. Läs mer om vilka som ingår i de olika grupperna här.

Matchning

Inom alla Horizonprojekt arbetar de deltagande företagen i konsortium; det vill säga i sammanslutningar av företag, organisationer och forskare i flera länder. För dig som företag handlar det om att bli en del i ett konsortium som redan håller på att växa fram. Här hjälper vi dig att matchas rätt utifrån din verksamhets behov och förutsättningar. Det kan eventuellt bli aktuellt att söka partners för att bilda ett konsortium utifrån din egen idé.

Det handlar inte bara om att matchas med rätt partners, utan även att få del av rätt utlysningar. Utlysning är EU:s löpande annonsering av områden som det går att söka finansiering för. Det går med andra ord inte att söka finansiering för vilket projekt som helst. På Regionalt ResursCenter bevakar vi de utlysningar som publiceras för att se hur de kan passa din organisation.

TIPS: Missa inte våra seminarier! Genom att delta i dem knyter du kontakter och utvecklar kunskaper inom dina intresseområden. Du hittar aktuellt program i vårt kalendarium.

Kompetens

När du och företaget kommit en bit i processen behöver du kanske kompetens som inte finns inom den egna organisationen. Kanske behövs det för att sätta ihop en attraktiv ansökan med rätt underlag, för att andra företag ska nappa på din utvecklingsidé och bli en del av ditt konsortium, eller för att öka chanserna att din projektansökan blir godkänd.

Det kan exempelvis handla om:

• Affärsrådgivning
• Juridik
• Kalkylering
• Samhällsekonomisk konsekvensanalys

För de idéer som faller inom Horizons ramar lotsar vi dig vidare till rätt expertis. Dessa konsulttjänster erbjuds till reducerad timkostnad, i vissa fall helt utan kostnad. Allt beror på omfattningen på dina behov samt den bedömda potentialen hos din idé.

Kontakta mig

Ansökan

För att skriva en ansökan till Horizon är det bra att kunna ta del av andras erfarenheter på området. Vi har följt flera projekt – både inom privat och offentlig sektor – genom Horizons ansökningsprocesser, flera med stor framgång. Vi har kontakterna som kan hjälpa dig att formulera, men vi är förstås beroende av din kunskap om företaget, produkten, tjänsten och innovationen.

Vi kan vara med och coacha, se till att ni får hjälp med att korrekturläsa, översätta, se över kalkyler och bistå er med expertråd. På ProjektCenter har vi medverkat i många ansökningar med stor andel lyckosamma resultat. Dessutom har vi i vårt kontaktnät flera erfarna experter att tillgå. Med vår gemensamma kunskap ökar vi chanserna för att din Horizonansökan går i mål.

Vi finns här för dig!

Har du frågor? Du når oss direkt på telefon och e-post som du hittar här.