Regionala partners

Dessa organisationer och personer driver utveckling av näringslivet i regionen. De representerar arbete med kompetensförsörjning, infrastruktur, tillväxt, företagsutveckling, företagsetableringar och företagsklimat. Dessutom kan vissa hjälpa till med start-ups, innovation, inkubator och acceleratorverksamhet. Samtliga verkar i en stärkt innovationsmiljö genom regelbundet samarbete med universitet, näringsliv och offentlig förvaltning.

Daniel Eurenius
Projektledare
Peak Innovation
Östersund

Jenny Grip
Verksamhetsledare
Samling Näringsliv
Östersund

Peter Vomacka
Projektledare
Samling Näringsliv
Östersund

Pontus Sandell
Projektledare
IUC Z-GROUP
Östersund

Lina Lif
Projektledare, Invest In Innovation
Peak Innovation
Östersund

Janita Palmqvist
Projektledare, SIM J/H, SIMMITT
Region Jämtland Härjedalen
Östersund

Matts Nyman
CEO
Bizmaker
Sundsvall

Mona Sundin
Utvecklingsstrateg
Bizmaker
Härnösand

Lars Skandevall
VD
Bron Innovation
Sundsvall

Anna Edblad
VD
Örnsköldsviks Industrigrupp
Örnsköldsvik

Nationella och internationella partners

Beroende på behov och utmaningar hos regionens företag så har vi ett antal samarbetspartners och konsulter knutna till oss som vi gärna förmedlar kontakter till när vi tror att de kan hjälpa dig att komma vidare. Det kan handla om att skriva ansökan, hur Horizon-projekt fungerar, utvecklingsarbete och förändringsarbete.

Kirunawagon

Kiruna Wagon är en av våra partners. De har utvecklat en av sina spännande produkter med hjälp av ett behov som ursprungligen initerades från en saltgruva i Katalonien! De kan berätta om vad som fungerar och vad som bör undvikas i ett Horizon projekt.

Läs mer om Kiruna Wagon.

Kontaktpersoner
Bengt Bolsöy, Creative Business Developer
Fredrik Kangas, VD

Sekab

Sekab och Monica Normark är en resurs som vi är mycket glada att vi kan samarbeta med. Sekab har mångårig erfarenhet av Horizondeltagande och har mycket av sin produktutveckling finansierad via innovation som stämmer väl med något av EU’s målområden.

Läs mer om Sekab.

Kontaktpersoner
Monica Normark, CTO

 

Swedavia

Swedavias båda represenetanter i vårt nätverk ger oss kompetens på flera olika plan. Peter har erfarenhet från ansökan av Horizon2020-medel som en av deltagarna i det s.k ”Green Flyway”-projektet. Susanne sitter i vår internationella expertgrupp utifrån sin gedigna erfarenhet, sina varierande roller inom både privat- och offentligt näringsliv. Dessutom har Susanne ett extraordinärt nätverk som vi får ta del av i vårt samarbete.

Kontaktpersoner
Susanne Norman, Flygplatsdirektör regionala flygplatser, Swedavia
Peter Fahlén, Flygplatschef, Swedavia Östersund

Hugo Pettersson

Hugo har erfarenhet från IT e-hälso-branschen sedan 1987 och arbetat i olika roller såsom systemutvecklare, projektledare, IT arkitekt samt varit chef för ett affärsområde som fokuserade på IT Service Management. De senaste 8 åren har han arbetat med lösningsförsäljning inom e-hälsa och arbetar numera som självständig konsult inom e-hälsoområdet. Han brinner för hur IT kan underlätta för oss som individer och hur vi bättre kan ta hand om vår hälsa samt hur vårdgivarna kan ges möjlighet att leverera jämlik och högkvalitativ vård till en rimlig kostnad.

Kontaktpersoner
Hugo Pettersson

Göran Ekestubbe

Erfaren program- och projektledare med fokus på utvecklingsprojekt, förändringsledning och införanden av verksamhetskritiska system, varav de senaste åren fokusering kring vårdinformationssystem. Projekten har alla en hög grad av komplexitet och svårighetsgrad.

Görans styrka är förmåga att prioritera, strukturera, planera och säkra att uppsatta mål nås.

Bakgrund som konsult och ansvarig för egna och andras projektleveranser inom konsultteam. Erfarenhet av Horizon2020-projekt. Har planerat och utformat goto-market-plan för resultat från Horizon-projekt. Erfarenhet från tidiga faser i startup-bolag inom datadrivna lösningar inom Hälso- och sjukvård.

Kontaktpersoner
Göran Ekestubbe

Uppsala Universitet

Forskningsgrupp med fyra hälsoekonomer som har olika bakgrund och expertområden. De är intresserade av att bidra med sina analyser och utredningar i och inför kommande Horizon-projekt.

Kontaktpersoner
Inna Feldman, docent i hälsoekonomi, inst. folkhälsa och vårdvetenskap (Department of Public Health and Caring Sciences), Uppsala Universitet.

Vinnova

Vår kontakt på Vinnova bistår med detaljer inom Horizon Europe 2030. Dessutom behjälplig i seminarier, som bollplank, och i förmedlandet av andra nationella kontaktpersoner beroende på innovationsområde. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet och bildades 2001. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vinnova är även nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kontaktpersoner
Mimmi Magnusson, tf. Nationell Kontaktperson (NCP) Kluster 5 (Klimat och energi)