Vårt mål

Regionalt ResursCenter har som mål att öka antalet ansökningar till EU:s Horizonprojekt från företag och organisationer i vår region, mellersta Norrland. Vi är själva ett projekt som under vår treåriga verksamhetsperiod ska hitta rätt samarbeten inom och mellan Jämtlands och Västernorrlands län. Vi vill bidra till att stärka växtkraften i vår region och vara en naturlig partner för företag, organisationer och offentlig sektor i utvecklingen av deras verksamheter.

Regionalt ResursCenter är ett projekt som till 50 procent är finansierat av EU:s Regionala utvecklingsfond, via Tillväxtverket, och till 50 procent av Region Jämtland Härjedalen. Projektet pågår fram till sista december 2022.

Våra kontaktpersoner

Anders Landström
Projektledare

Tel: 073-054 37 82
E-post: anders.landstrom@regionjh.se

Sara Wemstad
Administratör & Projektassistent

Tel: 073-821 33 78
E-post: sara.wemstad@regionjh.se

Marie Holm Sherman
Strateg och manager för ProjektCenter

Tel: 070-745 04 08
E-post: marie.holm.sherman@regionjh.se

Regional referensgrupp

För att vara säkra på att tillgodose hela näringslivets behov och möjligheter har vi knutit en bred och väl förankrad referensgrupp till Regionalt ResursCenter.

Läs mer

Nationell och internationell expertgrupp

Kontakter och nätverk är en viktig del i vårt arbete och vi är glada och stolta över vår nationella och internationella expertgrupp som bidrar med kunskap och kontakter långt utanför Sveriges gränser.

Läs mer

ProjektCenter

ProjektCenter är en del av Region Jämtland Härjedalen och det är här forskning, utveckling och innovation möts i vår region.

Läs mer

Partners

Dessa organisationer och personer driver utveckling av näringslivet i regionen.

Läs mer

Besöksadress

Regionalt ResursCenter
E-hälsocentrum, Zätagränd 3, plan 7
831 30 Östersund

Postadress

Regionalt ResursCenter
E-hälsocentrum, Zätagränd 3, plan 7
831 30 Östersund