Nyheter

Nyheter2021-04-26T11:03:52+02:00

Senaste nyheterna

Sveriges regering har beslutat om en nationell strategi för ett svenskt deltagande i Horisont Europa

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation som pågår 2021–2027. Syftet är att stärka det svenska deltagandet och befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation. – Det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet har tjänat Sverige väl och ökar möjligheten för att med ny kunskap och innovation lösa gemensamma samhällsutmaningar. Starka forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige får genom deltagande i Horisont Europa möjlighet att ...

9 oktober, 2021|

Alla nyheter

Till toppen